รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65)
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ในงานราชการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจัดจ้างทำฉากอะคิริคใส พร้อมช่องใส่เอกสารขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างรายงานขอจัดจ้างทำฉากอะคิริคใส พร้อมช่องใส่เอกสารขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายางวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายางวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม