รายงานผลภารกิจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลภารกิจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
รายงานผลภารกิจประจำเดือน ธันวาคม 65 ของ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลภารกิจประจำเดือน ธันวาคม 65 ของ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2565 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม​ ประจำเดือน​ พฤษภาคม​ 2565

ผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม​ ประจำเดือน​ พฤษภาคม​ 2565

ผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ประจำเดือน เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรม ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2565 ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2564

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม