รายงานผลภารกิจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลภารกิจประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

สยจ. เพชรบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รุ่นพี่สั่งทำโทษรุ่นน้องด้วยการสั่งลงให้ไปแช่ในบ่อเกรอะและสั่งลงโทษอย่างทารุณจนได้รับบาดเจ็บ

สยจ. เพชรบุรี ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี รุ่นพี่สั่งทำโทษรุ่นน้องด้วยการสั่งลงให้ไปแช่ในบ่อเกรอะและสั่งลงโทษอย่างทารุณจนได้รับบาดเจ็บ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม