คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15 ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 15

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 15 ที่ 1/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 15
การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563

การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2563

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม