สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด (กองทุนยุติธรรม) ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม และมีนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

            การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเข้าพิจารณา จำนวน 12 ราย ผลการพิจารณา ดังนี้

            - อนุมัติ     จำนวน   8 ราย เป็นเงิน 100,000 บาท

            - ไม่อนุมัติ  จำนวน   4 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

 

 

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม