ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดยติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี หมู่ 5 ตำบลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม