วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สภ.เมืองเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวดวงกมล จันทรรัตน์มณี (หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ) นายอาทิตย์ จังโกฎิ (พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และนางสาวกฤษชลภรณ์ พูลพิพัฒน์ (นิติกร) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ สภ.เมืองเพชรบุรี ณ ห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี
 
            การประชุมดังกล่าว ได้มีการวางแผนงาน และปรึกษาหารือกันเรื่อง การขับเคลื่อนงานตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาจังหวัดเพชรบุรี ประจำ สภ.เมืองเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมกว่า 10 คน
 
 
 
 
 

By สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี

โทร.0 3240 9544 โทรสาร 0 3240 9545 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phetchaburi@moj.go.th

FB เพจ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงยุติธรรม

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม