แผนปฏิบัติราชการรายปี

pattranit.k
416 view
7 มี.ค. 2565 14:52 น.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม-แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม-แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี-แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารแนบ

ยุติธรรมสร้างสุข

"ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

E-Service : Justice Care

 

Facebook

Line

สถิติผู้เยี่ยมชม